Regelgeving

Regelgeving op uitbating van airconditioning – warmtepomp en koeltechnische installaties:

– Werkzaamheden aan installaties mogen gebeuren enkel door gecertificeerd personeel
– CFK’s: gebruik verboden in alle gevallen
– HCFK’s: gebruik geleidelijk stopzetten
– Vanaf 2010 gebruik van nieuw HCFK’s verboden
– Vanaf 2015 gebruik van gerecycleerde HCFK’s verboden
– Verplichte terugwinning van ozonafbrekende stoffen
– Jaarlijks verplichte lekdichtheidscontrole op Airconditioning – warmtepompen en koelinstallaties
– Lekkage van gassen voorkomen en zo snel mogelijk herstellen

Koelmiddelbeheer van koelmiddelvloeistoffen van airconditioning – warmtepomp en koeltechnische installaties

– Maximum toegestaan lekverlies 5% van inhoud installatie
– Indien lekkage meer dan 5% binnen 30 dagen herstellen verplicht
– Indien lekkage meer dan 10% installatie onmiddellijk stilleggen en herstellen, de lekkage afzonderen of koelmiddel aftappen Nieuw koelmiddel mag pas worden toegevoegd als lek is hersteld en drukproef is uitgevoerd
Installatie buiten bedrijf stellen als men de lekkage op jaarbasis niet onder de 5% kan reduceren

Frequentie van lekdichtheidscontroles voor installaties met

3 kg koelmiddel of meer 30 kg koelmiddel of meer 300 kg koelmiddel of meer Installatie met meer dan 300 kg koelmiddel
jaarlijks laten inspecteren zesmaandelijks laten inspecteren driemaandelijks laten inspecteren verplicht lekdetectiesysteem met jaarlijkse keuring

Documentatie en archifering van airconditioning – warmtepomp en koeltechnische installaties

– Bijhouden van LOG boek is verplicht
– Vermelding van werkzaamheden dient te worden vermeld in logboek
– Type en hoeveelheid van koelmiddel

 

Register met toegevoegde en afgetapte koelmiddelen Beschrijf en resultaat van lektest

– Beschrijf van werkzaamheden en interventies
– ID van persoon die werkzaamheden heeft uitgevoerd
– Identificatie type koelmiddel en hoeveelheid in installatie verplicht

Terugwinning – afvalvoorkoming en afvalbeheer van airconditioning – warmtepomp en koeltechnische installaties

– Exploitanten zorgen voor de juiste en professionele terugwinning van koelmiddelen door gecertificeerd personeel
– Terugwinning verplicht 30 dagen na buiten bedrijfsstelling

Vervoer van HCFK’s en CFK’s enkel door gecertificeerde koeltechnicus toegestaan en erkende
ophalers zie : www.ovam.be

 

Verantwoordelijkheden:

De exploitant wordt geacht alle wetgeving en aanpassingen te kennen die verband houden met het uitbaten van koeltechnische installaties De exploitant staat volledig in voor het goed beheren en opvolging van wetgeving VLAREM 2 Art.5.16.3.3 “Koeltechnische installaties” De firma Fregiric koeltechniek is onder geen beding verantwoordelijk voor het beheren van de koeltechnische installaties. De firma Fregiric koeltechniek heeft een meldingsplicht “verbruik van koelmiddelen” aan de overheidsdienst : milieu inspectie
“Deze informatie is een service van Fregiric koeltechniek. Fregiric koeltechniek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheden of verkeerde interpretatie van teksten”