Tagarchief: airco Bree

Is AIRCO Onderhoud Zinvol?

Behoudens de verplichting van het ministerie (zie nota) is uw airco onderhoud
Airco onderhoud door Air Heating & Cooling Center ook zeer ZINVOL.

Airco Onderhoud houdt in :

  • volledig controleren van de koelinstallatie of airconditioner op werking en lekkage.
  • de gehele installatie reinigen en inspecteren.

Goed Airco Onderhoud zorgt voor:

  • een fris binnenklimaat
  • minder storing
  • langere levensduur
  • lagere energiekosten
  • goede hygiëne
  • voldoen aan alle wettelijke eisen

Een belangrijke waarschuwing : koelmiddellekken zijn dure herstellingen. Bij preventief onderhoud worden de lekken en herstellingen sterk gereduceerd, wat de kwaliteit en de kostprijs van de installatie ten goede komt.

Wij raden u dan ook aan een onderhoudscontract af te sluiten. Zodat u zich verder geen zorgen hoeft te maken. Wij verwittigen u jaarlijks ruim op voorhand wanneer we uw airco komen onderhouden

Bij een installatie vanaf 3 kg koelmiddel, is het bijhouden van een logboek VERPLICHT.

Neem contact op met Air Heating & Cooling Center voor de onderhoud aan uw installatie.

Nota :

Airconditioners bevatten milieubelastende koudemiddelen.
De overheid stelt daarom specifieke eisen aan het installeren en onderhouden van dergelijke installaties.

Volgens de Vlaamse Vlarem wettekst betreffende art 5.16.3.3 koelinstallaties moeten de installaties vanaf 01 januari 2007 minimaal één maal om de twaalf maanden op goed functioneren. En vanuit het oogpunt van preventie worden gecontroleerd op mogelijke oorzaken van lekkages. Tevens worden alle koelmiddelvullingen en aftappingen bij herstellingen en onderhoud geregistreerd in een logboek. Dit logboek moet aanwezig zijn bij de installatie en bij de betreffende gecertificeerde installatie-of onderhoudsfirma.